ვებ-დიზაინი

გთავაზობთ მსმენელთა მიღებას ვებ პროგრამირება და ვებ დიზაინის პროფესიონალურ შემსწავლელ კურსებზე, სწავლა მიმდინარეობს როგორც ინდივიდალურად და ორ კაციან ჯგუფში, ასევე მოქმედებს 3-5 კაციანი ჯგუფები.
კურსი მოიცავს შემდეგ საფეხურებს:
XHTML/CSS + Photoshop (მხოლოდ ვებ-გვერდის ასაწყობად საჭირო ინსტრუმენტები) WordPress-ის ბაზაზე
ლექციების ხანგრძლივობა – 20 ლექცია
სწავლა ინდივიდუალურად – 400 ლარი
ორ კაციან ჯგუფში – 300 ლარი
3-5 კაციან ჯგუფებში – ერთი მსმენელისთვის – 200 ლარი.

სწავლის ღირებულების გადახდა მოხდება ეტაპობრივად.
გაითვალისწინეთ! კურსდამთავრებულები დამოუკიდებლად, პროფესიონალურ დონეზე შეძლებენ სხვადასხვა კომერციულ პროექტებში მონაწილეობის მიღებას. შეძლებენ შექმნან დინამიური ვებ გვერდები – მონაცემთა ბაზებით, ფორუმით, სტუმართა წიგნით, ჩატით, სრულყოფილი დიზაინით, აუთსორსინგით, საიტის სრული პროექტირებით.
მოსწავლეთათვის გათვალისწინებულია საკუთარ ვებ–პორტფელიოზე მუშაობა. წარჩინებული კურს–დამთავრებულები მიიღებენ რეკომენდაციას სამსახურში წარსადგენად.
სწავლა მიმდინარეობს როგორც დღის ასევე საღამოს ჯგუფებში.

Facebook