პარტნიორი კომპანიები

4

სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“ www.geoeconomics.ge

 

 

3

 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს ბიზნეს პალატა“ www.businesschamber.ge

 

 

2

 

 

კონსალტინგური კომპანია E–group  www.e-group.ge

 

 

 

Facebook